Krzysztof Gawkowski

Krzysztof Gawkowski

Najnowsza książka Krzysztofa Gawkowskiego

Lewicowość to wrażliwość społeczna, otwartość na świat, podejmowanie wyzwań przyszłości, brak uprzedzeń i przesądów. Czy jednak rozwój cywilizacyjny i gospodarka rynkowa dadzą się pogodzić ze sprawiedliwością społeczną?

W książce przedstawiam swoją wizję państwa. Wizję lewicową, ale nie dogmatyczną. Wizję państwa na miarę XXI wieku. Poruszam tematy edukacji, pracy, zdrowia, polityki zagranicznej oraz służby Polsce. Pisze o wolności, równości, patriotyzmie i nowoczesnej lewicy. Szukam odpowiedzi, jaka będzie Polska za 30 lat, ale wskazuję jednocześnie, jaką drogą powinna podążać, żeby właśnie za te 30 lat spełniała oczekiwania społeczeństwa.

Zapraszam do lektury.

dr Krzysztof Gawkowski

O KSIĄŻCE

W książce Obudzić Państwo, Krzysztof Gawkowski stara się odpowiedzieć na podstawowe pytanie "Czy rozwój cywilizacyjny i gospodarka rynkowa dadzą się pogodzić ze sprawiedliwością społeczną?" Autor stawia tezę, że "Państwo liberalne jest w obecnej sytuacji przeżytkiem! Utrwala w społeczeństwie hierarchię […] Moim ideałem jest państwo nowoczesne, społecznie sprawiedliwe, demokratyczne, z niezależnymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego […]". Takiego państwa nie można zadekretować odgórnie i nakazać obywatelom utożsamianie się z nim. Aktualna diagnoza społeczna brzmi: "79 procent Polaków uważa, że nie ma żadnej możliwości wpływania na ważne sprawy państwa" (CBOS, 2014).

W książce czytamy, że "Rozwój nowoczesnych technologii daje szansę tak rządzącym, jak i rządzonym. Ci ostatni mogą w czasie równoległym oprotestować decyzję władzy, jak to się stało z ACTA; ale też rządzący mogą na bieżąco 'słuchać' opinii publicznej – bez sondaży i referendów." Nowe narzędzia porozumiewania się dają szanse na stworzenia wielkiej Agory; nie musimy czekać na wybory, by się wypowiedzieć, zanegować konkretne decyzje czy posunięcia władz, sygnalizować problemy społeczne, a w razie potrzeby wyjść na ulice. Autor wskazuje aby patrzeć nie za siebie, ale przed siebie i czerpać wzorce z rozwiniętych demokracji europejskich, przywrócić państwo obywatelom, odbudować zaufanie do instytucji państwowych i samorządowych, zatrzymać młodzież w kraju - to wspólnymi siłami jest możliwe. Cel jest prosty: czuć się dobrze i bezpiecznie we własnej ojczyźnie.

Książka stawia też ważny postulat nowoczesnej lewicy. Co oznacza dziś, w Polsce, lewicowość? Sprawiedliwość społeczna, bezpieczeństwo socjalne, praca, wolność osobista (co wyznaję, kim jestem prywatnie), tolerancja, świeckość państwa, niewykluczanie ze społeczeństwa ludzi – grup ludzi - w jakimś sensie upośledzonych; powszechnie dostępna służba zdrowia, wysoki poziom oświaty – egalitaryzm. Takie są powszechne oczekiwania społeczne w dzisiejszej Polsce: i taka właśnie jest lewica.

RECENZJE

Prof. Kazimierz Kik

"Obudzić państwo" to marzenie i wizja zrodzona przez młodość i polityczne doświadczenie. Aby jednak obudzić państwo najpierw przebudzić trzeba jego obywateli. Przebudzić myślą, marzeniem i wizją. Krzysztof Gawkowski reprezentuje trzy wielkie wartości na polskiej lewicy: -młodość, doświadczenie i wizję.

"Obudzić państwo" to najbardziej lewicowa, prawie kompletna i ,co najważniejsze - aktualna oferta reformowania III RP z pozycji polityka o silnej wrażliwości społecznej, przesiąkniętego europejskimi standardami państwa socjalnego a jednocześnie reprezentującego wartości polskiego patriotyzmu.

Jest to oferta do szerokiej, polskiej debaty programowej. Debaty w której głos młodej europejskiej lewicy nie powinien być przytłumiony ani głosem neoliberalnego ani tez eurosceptycznego i nacjonalistycznego szumu. Książka Krzysztofa Gawkowskiego otwiera drogę do obecności lewicy w tym wielkim, ogólnonarodowym rozrachunku.

Cytat

Prof. Maria Szyszkowska

Krzysztof Gawkowski w książce "Obudzić państwo", szczerze i żarliwie formułuje socjaldemokratyczne zadania państwa. Wykazuje także, że koncepcja ta jest możliwa dla urzeczywistnienia. Charakterystyczne dla autora jest dążenie do rozumienia różnorodnych stanowisk, które zarysowuje a nie ich krytykowanie.

Autor zdecydowanie odrzuca koncepcję neoliberalizmu ekonomicznego w odniesieniu do państwa. Kwestionuje redukcję funkcji państwa do zbierania podatków, polityki zagranicznej i rozbudowy sektora zbrojeniowego. Przenika tę książkę słuszny postulat państwa opiekującego się obywatelami, dbającego o zapewnienie każdemu środków do życia również i po to, by zahamować niszczącą naród emigrację.

Książka została napisana w sposób przystępny dla każdego. Autor konsekwentnie nawiązuje do wielu rozwiązań socjaldemokratycznych, korzystnych dla społeczeństwa, zrealizowanych w krajach zachodniej Europy.

Cytat
Prof. Kazimierz Kik

„Obudzić państwo” to najbardziej lewicowa, prawie kompletna i co najważniejsze – aktualna oferta reformowania III RP z po- zycji polityka o silnej wrażliwości społecznej, przesiąkniętego europejskimi standardami państwa socjalnego, a jednocześnie reprezentującego wartości polskiego patriotyzmu.

Prof. Kazimierz Kik

Prof. Andrzej Mencwel

Krzysztof Gawkowski doświadczenie polityczne zdobywał u samych podstaw – w swoim najbliższym, plebejskim środowisku i w swojej gminie miejskiej. Potem ciągle doświadczenie to wzbogacał ,a teraz pisze, że chce „obudzić państwo”. Jego pomysły są dyskusyjne, ale mają znamię osobistej autentyczności i dlatego warto z nim dyskutować.

Prof. Andrzej Mencwel

Prof. Maria Szyszkowska

Autor zdaje sobie sprawę z tego, że ideowość w polityce wiąże się z głębokim przekonaniem o istnieniu wartości bardziej istotnych niż doraźne cele. Wie, że błędem byłoby utożsamianie sensu lewicowości z określonym programem czy działaniami którejś z partii.

Prof. Maria Szyszkowska